Veertig jaar geleden ontstond de Historische Vereniging Hemony door het weer in ere herstellen van de waardevolle Hemonyklok. De klok kreeg een nieuwe klokkenstoel op de plaats waar vroeger de kerk in Grosthuizen stond. Sindsdien heeft de Historische Vereniging Hemony als doel het cultureel erfgoed in haar werkgebied te bewaken en gegevens voor ons nageslacht te bewaren.

Er is in de loop der jaren veel veranderd in ‘onze’ dorpen Scharwoude, Grosthuizen, Avenhorn, De Goorn en Oudendijk. Om daarvan een indruk te krijgen is dit boek gemaakt. Circa 50 situaties in ‘onze’ vijf dorpen zijn ooit in de soms lange, soms kortere, historie op foto vastgelegd. Wij hebben daar tegenover de actuele (2012-2013) situatie gefotografeerd zodat u met eigen ogen de veranderingen kunt waarnemen. Soms leidt dit tot prachtige foto’s, soms tot eenvoudiger plaatjes die op hun beurt de veranderingen sterk benadrukken.
Onze redactie heeft uren en dagen gewikt en gewogen welke foto wèl en welke foto niet opgenomen moest worden! Bovendien is getracht daarbij zoveel mogelijk de juiste informatie bijeen te brengen.

Wij wensen u veel kijkplezier. 

Bekijk hier de jubileumuitgave.