Vijftig jaar geleden ontstond de Historische Vereniging Hemony door het weer in ere herstellen van de waardevolle Hemonyklok. De klok kreeg een nieuwe klokkenstoel op de plaats waar vroeger de kerk in Grosthuizen stond. Sindsdien heeft de Historische Vereniging Hemony als doel het cultureel erfgoed in haar werkgebied te bewaken en gegevens voor ons nageslacht te bewaren.

Er is in de loop der jaren veel veranderd in ‘onze’ dorpen Scharwoude, Grosthuizen, Avenhorn, De Goorn en Oudendijk. Om daarvan een indruk te krijgen is dit boek gemaakt. Aan de hand van tien ingeleide thema's met foto's van toen en nu kunt u zich verwonderen over het bijzondere verleden van onze dorpen.

Het boek is vanaf nu te bestellen via: E-mail: bestuur@hvhemony.nl

Telefonisch op één van de volgende nummers:

0229 543392 (André de Reus)

0229 542471 (Cora Bouwman)

0229 541562 (Geert Dolfing)

 

De prijs van het boek (A4 formaat, ruim 120 bladzijden, luxe gebonden) bedraagt voor leden € 15,00 (1 boek per lid). Voor niet leden € 20,00. Een beperkte hoeveelheid zal te koop zijn bij de Primera-boekhandel, winkelcentrum Vijverhof.

Er is een beperkte hoeveelheid beschikbaar (leden krijgen voorrang). Op is helaas op . . . . dus reageer snel! (Hemonyleden die zich al via onze Ledenvergadering hebben opgegeven hoeven niet nogmaals te reageren).

Binnenkort volgt een mededeling wanneer het boek in de 2e helft van oktober a.s. wordt gepresenteerd en wordt uitgeleverd.

In 2013 hebben we vanwege ons veertigjarig bestaan eveneens een jubileumboek uitgegeven. Die kunt u hier vinden: Jubileumuitgave 2013.