Hemonyklok geluid bij dodenherdenking

Even voor 20.00 uur is minutenlang de klok geluid, daarna 2 minuten stilte. Hierna is de klok nogmaals geluid. De aanwezigen waren positief over deze wijze van herdenken. Kleinschalige nagedachtenis en gebruik van de historische klok.

Terug naar overzicht
Error loading MacroEngine script (file: ModuleNewsletter.cshtml)