jubileumboek 2023 voorkant.png

Jubileumboek 2023

In september 2023 bestaat de Historische Vereniging Hemony 50 jaar. Een prachtige aanleiding voor het uitbrengen van een jubileumboek van waaruit valt op te maken dat in ‘onze’ dorpen Scharwoude, Grosthuizen, Oudendijk, Avenhorn en De Goorn veel veranderd is.

Toen de beroemde Hemonyklok, afkomstig uit de in 1962 gesloopte ‘Waterstaatskerk’ te Grosthuizen, werd teruggevonden in een loods van Ooms (wegenbouwbedrijf) was dit het begin van een actie ‘Geef die klok een stoel’.

Na veel geldinzamelacties en een belangrijke toezegging van Ooms, om de fundering gratis aan te leggen, heeft de firma Petit & Fritsen destijds voor 12.000 gulden een stalen luidtoren vervaardigd die tot op de dag van vandaag als ‘stoel’ dient voor onze Hemonyklok.

De daarna opgerichte ‘Historische Vereniging Hemony’ heeft sindsdien de ontwikkelingen in ‘onze’ vijf dorpen vastgelegd in een prachtig jubileumboek. Aan de hand van veel foto’s en korte verhalen wandelt u door uw dorp om, verbaasd, soms verheugd en soms met spijt, te zien hoe veranderingen zich hebben voltrokken.

Het boek is vanaf nu te bestellen via: E-mail: bestuur@hvhemony.nl

Telefonisch op één van de volgende nummers:

0229 543392 (André de Reus)

0229 542471 (Cora Bouwman)

0229 541562 (Geert Dolfing)

De prijs van het boek (A4 formaat, ruim 120 bladzijden, luxe gebonden) bedraagt voor leden € 15,00 (1 boek per lid). Voor niet leden € 20,00. Een beperkte hoeveelheid zal te koop zijn bij de Primera-boekhandel, winkelcentrum Vijverhof.

Er is een beperkte hoeveelheid beschikbaar (leden krijgen voorrang). Op is helaas op . . . . dus reageer snel! (Hemonyleden die zich al via onze Ledenvergadering hebben opgegeven hoeven niet nogmaals te reageren).

Binnenkort volgt een mededeling wanneer het boek in de 2e helft van oktober a.s. wordt gepresenteerd en wordt uitgeleverd.

Terug naar overzicht
Error loading MacroEngine script (file: ModuleNewsletter.cshtml)